Programowanie w Python dla dzieci i młodzieży

Nasze zajęcia – programowanie w Python dla dzieci i młodzieży – stanowią zestaw intensywnych warsztatów dla uczniów starszych (klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 1-2 szkoły średniej). W zależności od nastawienia i posiadanych doświadczeń, uczestnicy mogą ukończyć go w dwóch trybach. Standardowym i przyśpieszonym.

Już od pierwszych zajęć wprowadzony zostaje pełnotekstowy interfejs programistyczny. Całość nauki opiera się na poznawaniu konkretnych komend tekstowych. Omawiane pojęcia dotyczą powszechnie stosowanych elementów kodu.

  • Wejście i wyjście programu
  • Zmienne
  • Operacje arytmetyczne
  • Instrukcja warunkowa
  • Pętle
  • Tablice i operacje na tablicach

Wszystkie ćwiczenia na platformie InstaKółka spięte są ze środowiskiem programistycznym Python 3. Jego konfiguracja pozwala na swobodne korzystanie z elementów szerokiej gamy bibliotek, bez konieczności ich instalacji po stronie użytkowników. Uczestnicy mogą dowolnie tworzyć, modyfikować, testować, poprawiać i usuwać projekty – w zależności od wymagań przydzielonego zadania. Wbudowane walidatory ułatwią utrwalenie zasad składni języka, jak również pozwolą na samodzielną ocenę wykonanej pracy.

Zastosowane rozwiązania ułatwiają samodzielną naukę i stanowią bodziec do poszukiwań własnych rozwiązań. Instruktorzy stale śledzą postęp oraz zmiany w rozumowaniu uczniów, a w razie potrzeby korygują błędne nawyki nim te zdążą się rozwinąć.

Kurs Python dla dzieci i młodzieży online to:

Intensywna nauka od pierwszych godzin

Bogate środowisko pracy

Swoboda działań przy jednoczesnej kontroli postępu

Przesuwanie własnych granic

Programowanie w Python dla dzieci

Dowiedz się więcej o naszych kursach!

Od czego zacząć?

Co jest potrzebne?

  • komputer z internetem
  • kamerka komputerowa
  • zaangażowanie