JAK uczymy ?

 

Uczestnicy mają zajęcia w grupach max. 8-osobowych. Kontaktują się z nauczycielem poprzez wideo-rozmowę. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy InstaKod, na której można rozwiązywać zadania.

Platforma InstaKod

ZADANIA

tworzenie programu

uruchomienie programu

weryfikacja poprawności przez system

MATERIAŁY

podręcznik

ćwiczenia

Na platformie InstaKod można tworzyć programy w różnych językach: Assembly, Python, C++. Każda grupa posiada dobrany do siebie zestaw zadań w języku odpowiadającym poziomowi grupy

Przebieg zajęć

90 minut zajęć rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem tematu przez nauczyciela. Nauczyciel omawia zagadnienie, a następnie sam rozwiązuje przykładowe zadanie. Poprzez przykład uczestnicy widzą, jak tworzyć program oraz go sprawdzić.

Tak jak w nauce każdego języka, uczniowie uczą się czytać i pisać programy w języku „informatyki”. Do nauki „czytania” programów korzystamy z kart pracy, w których zapisane programy uczniowie interpretują krok po kroku. Uczestnicy podają wartości zmiennych oraz informację czy i co pobierane jest z wejścia programu, oraz co jest wypisywane na wyjściu programu.

Następnie przez większość czasu uczniowie samodzielnie programują. Ich odpowiedzi są widoczne dla nauczyciela, dzięki czemu może on łatwo określić, kto potrzebuje wskazówek.

Po zajęciach uczniowie otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania. Są to zadania analogiczne do tych rozwiązywanych na zajęciach. Ich wykonanie pomaga uczniom utrwalić zdobyte na warsztatach umiejętności.

W menu

uczeń może łatwo odnaleźć materiały do nauki oraz zadania z wybranej lekcji. Zadania są podzielone na 3 poziomy trudności. Zadania prawidłowo rozwiązane są odpowiednio oznaczone.

Zadania

posiadają maksymalnie uproszczoną treść oraz przykłady użycia poprawnie działającego programu. Polecenie określone jest w sposób jednoznaczny.

Platforma InstaKod. Widok menu i treści zadania. (Python)

W okienku Edytora uczeń umieszcza instrukcje swojego programu

Efekt działania programu widoczny jest w okienku Konsola.

Możliwość analizowania działania programu krok po kroku. Kontrolowanie zmian po wykonaniu każdej instrukcji.

Automatyczne testowanie poprawności programu przez platformę.

Co jest potrzebne?

  • komputer z internetem
  • kamerka komputerowa
  • zaangażowanie

Od czego zacząć?