Strona archiwalna.

Aktualna wersja harmonogramu znajduje się na stronie:
https://instakolko.pl/harmonogram-kursu-2023-2024

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

15:15 – 16:50 lub 17:00 – 18:35

Przy organizowaniu grup, będziemy brać pod uwagę następujące czynniki:

  1. Czy dziecko może uczestniczyć w kursie danego dnia i o danej godzinie,
  2. Jakie wcześniejsze doświadczenie z programowaniem miało dziecko – na podstawie informacji od rodzica,
  3. W jakim wieku jest dziecko.

Harmonogram tygodni nauki

* 30 grudnia / 6 stycznia – do wyboru dzień zajęć – 30 grudnia lub 6 stycznia, w oba dni omawiany będzie ten sam temat
* 8 i 9 czerwca – dni bez zajęć – zajęcia kończące program odbędą się 15 i 16 czerwca

Ferie zimowe w województwach:
16 – 29 stycznia 2023: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
23 stycznia – 5 lutego 2023: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie;
30 stycznia – 12 lutego 2023: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
13 – 26 lutego 2023: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Ferie zimowe podzielone na 3 tury i trwają łącznie 6 tygodni, choć w tym czasie każdy uczeń ma 2 tygodnie ferii i 4 tygodnie zajęć. Na ten czas przewidziane są dwa nowe tematy oraz 2 tygodnie na zadania powtórzeniowe i konkursowe. Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w czasie swoich ferii zimowych są mile widziani, będą robić w tym czasie trudniejsze nie zrobione jeszcze zadania z tematów już zrealizowanych lub zadania konkursowe.