Jak wygląda język Python?

język Python

Python od kilku lat jest w czołówce najpopularniejszych języków programowania. Dzięki swojej czytelnej i prostej składni jest coraz częściej wykorzystywany w projektach komercyjnych. Język Python wiedzie prym w branżach związanych z analizą danych, inżynierią finansową czy sieciami neuronowymi. Szeroki wachlarz zastosowań sprawia, że umiejętność programowania w Pythonie jest bardzo pożądana na rynku IT.

Czym charakteryzuje się język Python?

Python został stworzony w latach 90. ubiegłego wieku przez holenderskiego programistę Guido Van Rossum. Tworząc nowy język programowania, Van Rossum chciał, aby docelowo miał on następujące cechy:

  • łatwy i intuicyjny, ale o potężnych możliwościach,
  • kod zrozumiały w języku angielskim,
  • krótki czas zaprogramowania każdego rozwiązania,
  • oparty na licencji open source.

Rzeczywiście, zgodnie z założeniami jego twórcy, język Python ma nieskomplikowaną i intuicyjną składnię, a jednocześnie jego możliwości pozwalają na zastosowanie go do pracy z wieloma różnorodnymi zagadnieniami. Programowanie w Python to m.in. tworzenie prostych skryptów automatyzujących powtarzalne czynności, analizowanie skomplikowanych zbiorów danych, a nawet tworzenie witryn internetowych zarówno od strony jej silnika (back-end), jak i warstwy wizualnej (front-end).

Czy składnia Pythona naprawdę jest prosta?

Jednym z założeń, jakie postawił przed sobą Guido Van Rossum, było uproszczenie kodu na tyle, by każdy, kto posługuje się językiem angielskim, mógł choć pobieżnie zrozumieć sens stworzonego skryptu. W tym celu zrezygnował z obecnych w innych językach średników, a nawiasy klamrowe są używane jedynie do deklarowania dwóch struktur danych.

Twórca Pythona zrezygnował również z deklarowania zmiennych, znanego choćby z języka C++. Przypisanie wartości do zmiennej następuje poprzez użycie znaku równości, a typ zmiennej zależy właśnie od wartości do niej przyporządkowanej. Co więcej, jedna zmienna może reprezentować więcej niż jeden typ danych.

Składnia Pythona zawiera 35 unikalnych słów kluczowych, które nie mogą reprezentować żadnej zmiennej. Wśród nich są m.in. operatory logiczne czy komendy należące do pętli. Przypisanie wartości do któregoś ze słów kluczowych zwróciłoby błąd kompilacji i przerwało wykonywanie programu.

W związku z rezygnacją z nawiasów klamrowych język Python korzysta z tzw. indentacji. Każda instrukcja złożona rozpoczyna się nagłówkiem zwieńczonym dwukropkiem, a kolejne zagnieżdżone w nich instrukcje są pisane poniżej, z użyciem odpowiedniej ilości spacji bądź tabulacji. Programowanie w Python nie wymaga kończenia instrukcji średnikiem, ponieważ interpreter tego języka rozumie, że koniec wiersza oznacza koniec danej instrukcji.

Zalety nauki Pythona

Główną zaletą języka Python jest schludność kodu. Użycie wielu popularnych słów z języka angielskiego, ograniczenie ilości znaków interpunkcyjnych i zastosowanie wcięć zamiast nawiasów zwykłych oraz klamrowych powodują, że przyswojenie podstaw Pythona przypomina naukę nowego języka obcego. Każdy chętny uczeń, zwłaszcza najmłodszy, błyskawicznie pojmie podstawowe komendy, dzięki którym zrozumie logikę tego języka. Znajomość fundamentów otworzy każdemu pasjonatowi drogę do potężnych możliwości, jakie kryje w sobie Python. Z wykorzystaniem tego języka codziennie pracują tysiące naukowców, inżynierów, a także komercyjnych programistów.

Python na stałe zagnieździł się w dziedzinach przyszłości, takich jak analiza danych, uczenie maszynowe czy inżynieria finansowa. Oznacza to także, że każdy zdolny uczeń, który postanowi rozwijać swoje umiejętności programistyczne i związać swoją przyszłość z Pythonem, może liczyć na wysokie wynagrodzenie. Programiści biegli w Pythonie są pożądani na całym świecie. Kto wie, być może kolejne pokolenie stworzy dzięki temu językowi programowania następne projekty o skali tak rozległej, jak oparte na Pythonie Youtube, Spotify czy Netflix.

Czy Python to język programowania dla dziecka?

Python to język programowania, który sprawia, że dzieci uczą się go jak nowego języka obcego. Prostota tego języka sprawi, że nie zniechęcą się szybko. Python do nauki dla dziecka jest językiem idealnym, ponieważ znajomość intuicyjnego sposobu programowania otworzy mu możliwości do zapoznania się z bardziej skomplikowanymi rozwiązaniami.

Dzięki programowaniu każdy mały pasjonat rozwinie szereg różnorodnych umiejętności. Od nauki logicznego myślenia poprzez trening cierpliwości, skupienia, a także kreatywności. Bardziej zaawansowani adepci będą mieli wiele radości z tworzenia szeregu rozwiązań, dzięki którym pewnego dnia skonstruują rozbudowany program lub fizyczne narzędzie, które ułatwi im naukę.

Młodzi pasjonaci programowania, którym spodobała się nauka przez zabawę w Pythonie, mogą rozwijać swoją pasję na zajęciach w szkole programowania Instakółko – https://instakolko.pl/programowanie-w-python-dla-dzieci/. Nasz unikalny program nauczania wydobędzie z każdego młodego człowieka to, co potrafi najlepiej, a towarzystwo kolegów o podobnych zainteresowaniach uczyni każdą lekcję jeszcze przyjemniejszą.