Czym charakteryzuje się język C++?

nastolatek programujący w C++

Język C++ w branży IT istnieje już od niemal 40 lat. Powstał jako obiektowe rozszerzenie języka C, które z czasem przerodziło się w jego unowocześnioną wersję. Programowanie w C++ nie należy do najłatwiejszych, ponieważ wymaga przyswojenia dużej dawki wiedzy teoretycznej, która ułatwi napisanie wydajnego programu. Mimo to, w ostatnich latach język C++ przechodzi renesans. Powrócił do łask dzięki rozwojowi systemów wirtualnej rzeczywistości i obecnie jest czwartym najpopularniejszym językiem programowania.

Jak powstał język C++?

Twórcą tego języka programowania jest duński informatyk Bjarne Stroustrup. Początkowo C++ był jedynie obiektowym dodatkiem do C, który powstał jako język strukturalny. Z czasem język programowania C++ zyskał dodatkowe ulepszenia, dzięki czemu stał się wygodniejszy i bardziej elastyczny niż jego pierwowzór. C++ umożliwia używanie jednocześnie kilka różnych stylów programowania, tj. obiektowego, generycznego lub proceduralnego. Bardzo ważną opcją C++, która nie była dostępna w języku C, jest bezpośrednie zarządzanie wolną pamięcią.

Jak wygląda składnia języka C++?

Każdy program w języku C++ składa się z wielu stałych elementów. Aby stworzyć działający program w języku C++, należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich plików lub bibliotek, zadeklarowaniu zmiennych, stworzeniu funkcji o konkretnej nazwie i odpowiednim typie zwracanej wartości, a także o prawidłowym zakończeniu programu i dodatkowej linijce, która pokaże wynik operacji na ekranie komputera.

Zmienne i interpunkcja

Składnia C++ nie należy do najprostszych ze względu na liczne znaki interpunkcyjne, takie jak średnik kończący każdą linijkę i nawiasy, które w zależności od kształtu obejmują różną zawartość. Problemy wielu osobom nastręczają również liczne typy zmiennych, które oznaczają zakresy wartości, jakie te zmienne mogą przyjmować. Dopasowanie odpowiednich typów zmiennych zależy od tego, czy deklarowana jest liczba całkowita, zmiennoprzecinkowa czy też wyraz. Każdą zmienną należy wcześniej zadeklarować, aby kompilator wiedział, do czego będzie ona służyć.

Kompilacja programu

Programowanie w C++ składa się z bardzo ważnego etapu, jakim jest kompilacja. Jest to tłumaczenie programu napisanego w C++ na język binarny. Kompilacja sprawia, że programy napisane w języku C++ są bardzo wydajne, ponieważ każdorazowe wykonanie programu zajmuje mniej czasu i zużywa mniej zasobów sprzętowych.
Choć kompilowanie upraszcza proces programiście, nastręcza wielu kłopotów twórcom kompilatorów. Składnia C++ jest bardzo rozbudowana, a sam język posiada tak wiele surowych wymogów, że każdorazowe podejście do stworzenia odpowiedniego kompilatora stanowi bardzo duże wyzwanie.

Czy nauka języka C++ jest trudna?

W porównaniu do języków o mniejszym poziomie skomplikowania, takich jak Python czy Java, język C++ jest nieco trudniejszy do przyswojenia. Sporo wiedzy teoretycznej, skrupulatne stosowanie nawiasów i interpunkcji oraz pamiętanie o dostosowaniu odpowiednich typów zmiennych do deklarowanych wartości może stanowić zbyt dużą trudność dla osoby, która zetknęła się z programowaniem po raz pierwszy. O wiele lepiej poradzi sobie osoba, która zdobyła podstawy rozwiązywania programistycznych łamigłówek w innym języku i zapoznaje się z C++ jako nowym rodzajem technologii.

Pomimo podwyższonego poziomu trudności, wiele osób decyduje się na wybór języka C++ w swojej karierze zawodowej. Szczególnie są to osoby, które zamierzają związać się z tworzeniem systemów operacyjnych, programowaniem serwerów, wydajnych gier komputerowych lub technologii VR. Jednymi z najpopularniejszych produktów stworzonych w języku C++ są Apple OS X, Windows 7 oraz pakiet biurowy Microsoft Office.

Czy język C++ to dobry wybór dla dziecka?

Język C++ powraca do łask, a firmy coraz częściej szukają osób umiejących programować w tej technologii. Nawet jeżeli na przestrzeni kolejnych kilku lat ten język ponownie odejdzie w cień, zdobyte umiejętności pozwolą na swobodną naukę każdego innego języka programowania. Szkoła programowania dla dzieci InstaKółko oferuje kurs języka C++ dla dzieci z klas 6-8, które mają za sobą podstawy programowania np. w Pythonie. Zajęcia te są dostosowane do potrzeb dziecka – ciekawe i z dużą dawką zajęć praktycznych.

Dzięki solidnym podstawom programowanie w C++ dla dziecka będzie doskonałą kontynuacją nauki i rozwojem kolejnych umiejętności technicznych oraz kompetencji miękkich. Dzieci młodsze mogą skorzystać z dedykowanej oferty kursu programowania w Assembly i Pythonie, który rozszerzy ich wiedzę oraz zagwarantuje bazę pod naukę bardziej skomplikowanego języka, jakim jest C++.

Programowanie w C++ zawsze będzie cenioną umiejętnością. Zrozumienie gruntownych podstaw języka o zaawansowanym poziomie trudności otworzy przed przyszłymi programistami wiele dróg wiodących do różnorodnych technologii. Chociaż nauka tego języka wymaga nieco zaangażowania, w przyszłości z pewnością zaprocentuje w życiu zawodowym. Być może na stworzenie czeka kolejny system operacyjny, który zrewolucjonizuje codzienne korzystanie z komputerów lub nowoczesna technologia przenosząca ludzi do innego wymiaru rzeczywistości.