Czy trzeba umieć matematykę, by zacząć programować?

matematyka a programowanie

Popularne jest przeświadczenie, że matematyka jest kluczowa w programowaniu i w informatyce w ogóle. To klasy matematyczno-fizyczne w szkołach średnich kształcą przyszłych informatyków, a na studia kierunkowe wymagana jest najczęściej matura rozszerzona właśnie z tego przedmiotu. Czy to oznacza, że matematyka jest naprawdę niezbędna, by zacząć naukę programowania? A może odwrotnie, to programowanie pomoże w efektywnej nauce matematyki?

Matematyka a programowanie – oczywisty wspólny mianownik?

Matematyka z programowaniem ma kilka wspólnych cech. Po pierwsze w obu przypadkach wymagane jest myślenie logiczne, rozumienie reguł i łatwość znajdowania sposobów stosowania ich w praktyce. Są to dziedziny w pewnym stopniu abstrakcyjne, gdzie nauka reguł „na pamięć” nie wystarczy. Potrzebne jest rozumienie panujących w nauce zasad i umiejętność ich praktycznego zastosowania. Podobnie jak w matematyce istnieją wzory, do których trzeba odpowiednio dopasować liczby, tak w programowaniu istnieją języki, metody, schematy, które trzeba odpowiednio ze sobą połączyć, by dobrze zadziałały.

W obu przypadkach podobny jest także sposób nauki. Wszyscy wiemy, jak wyglądają prace domowe z matematyki – mnóstwo zadań do rozwiązania na następny dzień. Jest tak dlatego, że w przypadku tych dziedzin nauka jest w pełni zgodna z powiedzeniem „praktyka czyni mistrza”. Często w skomplikowanych zadaniach, do których rozwiązania wymaganych jest kilka lub kilkanaście działań matematycznych, odpowiedź końcowa nie zgadza się z kluczem. Wówczas trzeba prześledzić po kolei wszystkie kroki i znaleźć błąd, by z satysfakcją uzyskać wreszcie oczekiwany rezultat. Podobnie często bywa w programowaniu, kiedy trzeba znaleźć fragment kodu, który odpowiedzialny jest za działanie odmienne od oczekiwanego.

Czy trzeba umieć matematykę, by być dobrym programistą?

No dobrze, ale skoro te dziedziny są tak podobne, to czy trzeba umieć matematykę, by dobrze radzić sobie w świecie programowania? Choć matematyka w programowaniu jest niezaprzeczalnie obecna, a nawet jest w istocie podstawą całej informatyki, znajomość jej na zaawansowanym poziomie nie jest niezbędna, by uczyć się programowania.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że rozumienie „królowej nauk” będzie pomocne w efektywnej pracy jako programista. Składa się ona z abstrakcyjnych reguł, których znajomość jest niezbędna do tworzenia bardziej złożonych programów komputerowych. Reguły te wykorzystuje się przy tworzeniu pętli, funkcji i algorytmów. Nie powinno to jednak budzić nadmiernego lęku – programista nie przeprowadza skomplikowanych obliczeń samodzielnie. Chodzi bardziej o logiczne myślenie niż umiejętność liczenia.

Pierwsze kroki w nauce programowania można bez trudu poczynić, znając jedynie podstawy podstaw. Matematyka w programowaniu przyda się nieco bardziej w przypadku już zaawansowanego tworzenia skomplikowanych aplikacji. Tam często przydaje się znajomość takich zagadnień, jak macierze, wektory czy zaawansowana algebra.

Czy i jak programowanie może pomóc w nauce matematyki?

Nauka programowania, przez to, że wykorzystuje podobne umiejętności, co nauka matematyki, może pomóc uczniom w zrozumieniu tej drugiej. Zazwyczaj łatwiej przekonać młodych ludzi do nauki kodowania (a nawet sami tego często chcą), podczas gdy matematyka niekiedy napotyka na opór uczniów. Podstawy programowania dla dziecka to obcowanie z algorytmami, pętlami i innymi mechanizmami wykorzystywanymi także w matematyce (logika, statystyka, algorytmika, rachunek prawdopodobieństwa). To pozwala się z nim oswoić i nauczyć ich funkcjonowania. Gdy młody człowiek uda się potem na lekcje matematyki, wszystko wyda się nagle łatwiejsze i bardziej naturalne, a zmotywowany sukcesami chętniej będzie uczył się dalej. Wszyscy lubimy bowiem uczyć się głównie tego, co wykorzystujemy w praktyce. Programowanie pokazuje, że zagadnienia matematyczne rzeczywiście mają takie zastosowanie.

Warto przy tym pamiętać, że matematyka nie jest jedynym przedmiotem szkolnym, w którego nauce pomaga kodowanie. Programowanie może pomóc w nauce także innych nauk ścisłych, ale także języków obcych, a nawet przedmiotów humanistycznych. To wszystko w atmosferze robienia rzeczy dla siebie przyjemnych, z własnej woli.

Podsumowanie

Jeżeli zastanawiasz się jak pomóc dziecku w nauce matematyki, a także jak zapewnić mu ułatwiony start w dorosłe życie, warto rozważyć kursy programowania. InstaKółko oferuje podstawy programowania dla dziecka w przystępnej formie. Kursy prowadzone są na podstawie programu nauczania ułożonego przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w nauce najmłodszych.

Kurs prowadzony jest on-line, w niewielkich grupach dopasowanych poziomem. Dzieci zdobywają podstawy aż 3 języków: Assembly, Python i C++. Oferta przeznaczona jest dla dzieci z klas 3-8 szkoły podstawowej oraz do 2 klasy szkoły średniej – niezależnie od stopnia zaawansowania. Jedynym warunkiem jest minimum „czwórka” z matematyki na świadectwie.