Czy programista musi znać język angielski?

angielski a programowanie

Dla wielu osób brak biegłości w języku angielskim stanowi opór przed podjęciem nauki programowania. Również rodzice często zastanawiają się, czy dziecko musi dobrze komunikować się w tym języku, by mogło uczęszczać na kurs programowania. Połączenie na linii język angielski a programowanie intuicyjnie wydaje się wręcz oczywiste. Czy tak jest w rzeczywistości?

Język angielski w programowaniu

Język angielski w programowaniu jest definitywnie potrzebny – ale na pewno nie musi być na najwyższym poziomie. Dobra jego znajomość pomoże jednak w nauce poszczególnych języków programowania i wykorzystywaniu ich w codziennej pracy. Składnia tych języków jest bowiem oparta najczęściej właśnie na angielszczyźnie, a poszczególne polecenia są w mniejszym lub większym stopniu kalką z tego języka – „if”, „else”, „for”, „while”. Rozumienie pojęć w języku angielskim ułatwia więc operowanie w środowisku programistycznym.

Standardem w branży jest by nazwy zmiennych, klas, funkcji i interfejsów były po angielsku, podobnie jak komentarze umieszczane przez programistę w kodzie. To ułatwia pracę nad programem w międzynarodowym środowisku, gdzie zatrudnione są osoby posługujące się różnymi językami ojczystymi. W takich firmach istotna jest także komunikacja pomiędzy współpracownikami – nie tylko wewnątrz kodu, ale i na korytarzach firmy.

Znajomość języka otwiera również drzwi do wielu źródeł wiedzy – zaczynając od oficjalnej dokumentacji, a kończąc na anglojęzycznych grupach dyskusyjnych programistów, gdzie dzielą się ze sobą problemami z codziennej pracy i ich rozwiązaniami.

Choć programowanie samo w sobie jest możliwe bez znajomości języka angielskiego, osobną kwestią pozostają same szanse zatrudnienia. Pracodawcy raczej doceniają znajomość języka obcego, a większość ogłoszeń o pracę skierowanych do programistów przedstawia to jako wymóg. Zwykle jest to jednak dobra znajomość, czasami biegła – bardzo rzadko podstawowa.

Programowanie w nauce języka

Nie oznacza to jednak, że dziecko chcące uczyć się programowania musi znać biegle język angielski. Ba, nikt rozsądny by przecież tego nie oczekiwał. Nauka programowania dla dzieci prowadzona jest od absolutnych podstaw, więc dziecko będzie wdrożone w świat składni języka programowania niezależnie od jego wiedzy z języka angielskiego.

Nie zmienia to faktu, że większość języków programowania jest bardzo silnie związana z angielskim. W efekcie dziecko od najmłodszych lat obcuje z tymi pojęciami i stają się one częścią jego słownika, naturalnie uczy się więc wielu angielskich słów i fraz. To owocuje łatwością w późniejszej nauce angielskiego i lepszymi wynikami z tego przedmiotu.

Programowanie to zadanie tekstowe, dzieci ćwiczą więc czytanie i pisanie – także po angielsku. Gdy na wyższym poziomie zaawansowania natkną się na trudności, będą musieli poszukać rozwiązania, a to często będzie wymagać czytania dokumentacji w języku angielskim, co stanowi dodatkową praktykę czytania, ale przede wszystkim rozumienia tekstu po angielsku.

Jako czynność wymagająca myślenia logicznego, sekwencyjnego, może prowadzić do myślenia „po angielsku” – językiem komend, których chcą użyć w kodzie.

Słownictwo to jednak nie wszystko. Musimy pamiętać, że sama nauka programowania również przypomina naukę języka obcego – w tym przypadku porozumiewają się nim komputery. Dzieci zaczynają od prostych komend, a z czasem uczą się konstruować bardziej rozbudowane polecenia – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku nauki angielskiego. Podobnie jak języki mają reguły budowania zdań i gramatykę, kod języka programowania również ma określone zasady. Nauka programowania uczy systematyczności – każdy tydzień nauki to większa łatwość w posługiwaniu się danym językiem, czy to angielskim, czy programowania.

Nie można zignorować roli motywacji. Dzieci zainteresowane programowaniem będą bardziej zmotywowane do nauki angielskiego, bo dostrzegają jego praktyczne zastosowanie i jest on im zwyczajnie potrzebny.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości na temat tego, czy na linii angielski a programowanie występują jakieś punkty wspólne, możemy sięgnąć do statystyk. Według raportu Bulldogjob z 2021 roku, 100% badanych specjalistów deklarowała znajomość języka angielskiego. Jeżeli każdy pracownik z danego sektora rozmawia w danym języku – musi coś być na rzeczy.

Podsumowanie

A więc czy programista musi znać język angielski? Odpowiedź musi być twierdząca – tak. Natomiast czy dziecko podejmujące naukę programowania musi go znać? To już inna kwestia. Szkoły programowania dla dzieci mają świadomość poziomu językowego kilkulatków, a program nauczania dostosowany jest w odpowiedni sposób także do tej zmiennej.

Warto jednak pamiętać, że sama nauka programowania może pomóc dziecku w nauce języka angielskiego i łatwiej przyswajać jego zasady, gramatykę oraz słownictwo. Wraz z dorastaniem dziecka i rozwojem jego umiejętności programowania, znajomość angielskiego stanie się dla niego coraz bardziej wartościowa, jednocześnie ułatwiając mu dostęp do szerszej gamy zasobów.